SPRÁVA DOKUMENTŮ

IMPROMAT-COMPUTER nabízí řešení v oblasti řízení firemních dat. Data jsou ve firmách často podceňovaným zdrojem informací. Enterprise Content Management (ECM) řešení jsou možností, jak natrvalo získat přehled ve všech typech záznamů využívaných v organizaci. ECM umožňuje sdílet znalosti uložené v dokumentech, emailech, webových zdrojích, ukončených projektech. Zajišťuje komplexnost procesů, přehlednost činností, sjednocení postupů pro zpracování úloh. Pomáháme tak firmám efektivně vytěžovat informace z firemní dokumentace.

ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH PROCESŮ

Pro zefektivnění procesů ve firmách a jejich plynulosti nabízíme pomoc prostřednictvím Business Process Management (BPM) řešení. Tyto systémy řídí procesy napříč celou společností a zjednodušují spolupráci zaměstnanců jak se systémem, tak se zákazníky a obchodními partnery. Produkty BPM umožňují vytvářet, vykonávat, řídit a monitorovat komplikovanější procesy, přičemž hledají efektivní řešení schopné přizpůsobit se měnícímu se prostředí.