Microsoft Awards 2016 Winner

13. 5. 2016 -

Vítězné ocenění Microsoft Awards 2016 Winner v kategorii Komunikace, telefonie a podnikové sociální sítě

MS Awards 2016 Winner

Společnosti IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. a  Mainstream Technologies s.r.o. se staly vítězem Microsoft Awards 2016 Winner v kategorii Komunikace, telefonie a podnikové sociální sítě.

Microsoft vyhlásil vítěze 18. ročníku ocenění Microsoft Awards. Odborná porota složená ze zástupců společnosti Microsoft letos vybírala z více než devadesáti nominací. Většina přihlášených řešení prokázala opravdu vysokou míru inovativnosti, komplexnosti a představovala významný přínos pro zákazníka v podobě přímé úspory nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků či flexibilnějších firemních procesů.

Více o získaném prestižním ocenění Microsoft Awards 2016 Winner v kategorii Komunikace, telefonie a podnikové sociální sítě:

 

Microsoft Awards 2016 v kategorii Komunikace, telefonie a podnikové sociální sítě

Nasazení Skype for Business v O2 Česká republika, největším poskytovateli telekomunikačních služeb v ČR

Společnost O2 Česká republika, člen skupiny PPF, se rozhodla v souladu se svou strategií „Simple Online Company“, využít licencí Microsoft Office 365 a ve všech touto platformou pokrývaných oblastech, přejít to cloudu.

Jednou z prvních oblastí, která se v rámci O2 nasadila a začala plošně využívat všemi uživateli v Čechách i na Slovensku, je Skype for Business. O2 patří mezi největší české společnosti a tomu odpovídá komplexnost jeho ICT prostředí a aktuálně využívaných systémů komunikace.

Hlavním požadavkem zákazníka proto bylo projekt zrealizovat bez zásadních zásahů do práce uživatelů a nasazení nové funkcionality provést tak, aby byla zajištěna její efektivní adopce. Zároveň bylo nutné zajistit integraci do prostředí zákazníka a minimalizovat dodatečné náklady spojené s případnou nekompatibilitou v budoucnu. Za klíčové aspekty implementace lze proto považovat precizní analýzu stávajícího prostředí a podporu adopce koncovými uživateli, podpořenou prostřednictvím komunikačních kampaní.

Projekt je realizován společnostmi IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. a Mainstream Technologies, s.r.o. za významné podpory společnosti Microsoft ČR.