OUTSOURCING

V oblasti služeb vázaných na zákazníka je naším cílem nabídnout komplexní péči o výpočetní techniku od momentu dodání a instalace po celý její životní cyklus ukončený ekologickou likvidací. Servisní podmínky jsou vždy navrženy na míru zákazníka (hardware, software, správa sítě, profylaxe, inventarizace, migrace,...) a jsou realizovány standardním způsobem nebo dnes stále žádanějším způsobem - formou outsourcingu. Zde disponujeme dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb touto formou u velkých zákazníků (naše praktické outsourcingové zkušenosti jsou datovány již do roku 1998).

Řešení činností resp. jejich části z oblasti informatiky formou outsourcingu s sebou přináší pro zákazníka velmi důležité, ekonomické, organizační a kvalitativní zvýhodnění. Pro každého zákazníka jsme schopni realizovat řešení na míru, kdy má jistotu, že implementované procesy vychází z metodologie ITIL. To mu umožní jednotlivé činnosti popsat, měřit, vyhodnocovat a ocenit, což v konečném důsledku znamená, že se zákazník může oprostit od starostí spojených s provozem své firmy a soustředit se plně a výhradně na své podnikatelské činnosti.