BEZPEČNOST

Aktivity naší společnosti v oblasti bezpečnosti ICT pokrývají široké portfolio požadavků zákazníků z oblasti veřejných a státních institucí i soukromých podniků – od manažerských aspektů, jako jsou formulování bezpečnostní politiky, analýza rizik, zpracování krizových plánů a audit systémů informační bezpečnosti, až po technické služby a technologická řešení založená na našich vlastních postupech a softwarových nástrojích.

Z pohledu technologické bezpečnosti IMPROMAT-COMPUTER zajišťuje následující služby:

 • Bezpečnostní analýzy, konzultace a poradenství
 • Standardní bezpečnost ICT
  • Ochrana perimetru, firewally,
  • Ochrana infrastruktury ICT a koncových bodů,
  • Zabezpečení síťové infrastruktury (VPN (Virtual Private Network), firewally atd.),
  • Šifrování dat a komunikace,
  • Zálohování, archivace
 • Pokročilá bezpečnost ICT
  • Systém ochrany proti pokročilým hrozbám,
  • Správa privilegovaných účtů (PAM – Privileged Access Management) – správa hesel, sledování a audit všech činnosti privilegovaných účtů,
  • Zabezpečený vzdálený přístup (Secure Remote Access) - zabezpečený vzdálený přístup pro interní zaměstnance a třetí strany s integrovaným monitoringem,
  • Endpoint Privilege Management – odstranění a eliminace nadbytečných administrátorských oprávnění na koncových zařízeních,
  • Prevence ztráty/úniku dat (DLP – Data Leak Prevention),
  • Ochrana DDoS,
  • Detekce a odstraňování zranitelností,
  • Síťová bezpečnost (NSX)
 • Havarijní plány, bezpečnostní plány zálohování a obnovy ICT
 • Síťové penetrační testy