BEZPEČNOST

Aktivity naší společnosti v oblasti bezpečnosti ICT pokrývají široké portfolio požadavků zákazníků z oblasti veřejných a státních institucí i soukromých podniků – od manažerských aspektů, jako jsou formulování bezpečnostní politiky, analýza rizik, zpracování krizových plánů a audit systémů informační bezpečnosti, až po technické služby a technologická řešení založená na našich vlastních postupech a softwarových nástrojích.

Z pohledu technologické bezpečnosti IMPROMAT-COMPUTER zajišťuje následující služby:

  • Bezpečnostní analýzy, konzultace a poradenství
  • Implementaci, provoz a podporu standardních a sofistikovaných bezpečnostních technologií
  • Prevenci ztráty/úniku dat (DLP- Data Leak Prevention)
  • Návrh, implementaci a podporu infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů PKI (Public Key Infrastructure), autentizace a šifrováni
  • Zabezpečení síťové infrastruktury (VPN (Virtual Private Network), firewally atd.)
  • Komplexní řešení antivirové a antispamové ochrany infrastruktury ICT
  • Komplexní zabezpečení koncových bodů (PC, notebooků, mobilní zařízení atd.)
  • Vzdálený bezpečnostní dohled
  • Havarijní plány, bezpečnostní plány zálohování a obnovy