KONSOLIDACE, VIRTUALIZACE, CLOUD COMPUTING

Konsolidace, virtualizace prostředí ICT a „cloud computing" nabízí zásadní změnu v náhledu a způsobu uvažování o zdrojích ICT. Mimo úspor zvyšuje flexibilitu společnosti v oblasti zdrojů a služeb ICT a posiluje konkurenční výhodu společnosti ve schopnosti reakce na aktuální tržní a obchodní podmínky.

Z našeho pohledu podstatné přínosy pro společnost:

  • Zvýšení flexibility společnosti
  • Snížení nákladů na provoz ICT
  • Zvýšení dostupnosti a spolehlivosti služeb ICT
  • Standardizace prostředí serverů
  • Minimalizace ovlivňování provozních systémů ICT
  • Automatizace procesů ICT
  • Sjednocení testovacího a provozního prostředí

Optimální návrh, implementace a provoz virtualizovaného prostředí ICT vyžaduje profesionální přístup a praktické zkušenosti. Při rozhodování zda, co a jakým způsobem konsolidovat a virtualizovat, doporučujeme provedení komplexní analýzy prostředí ICT. Naše společnost disponuje certifikovanými a zkušenými specialisty pro poskytování služeb celého procesu od analýzy, až po vlastní implementaci a optimalizaci virtualizovaného prostředí a následnou podporu.

Oblast virtualizací a cloud computingu nevnímáme pouze jako uzavřený celek, ale jako komplexní vysoce dostupné prostředí poskytující centrální správu, automatizaci procesů monitoring, účtování zdrojů. Současně tento „nový" typ prostředí otevírá nové pohledy například na oblasti zabezpečení a zálohovaní.

V oblasti virtualizací a cloud computingu poskytujeme služby od virtualizace desktopů, serverů až po datová úložiště a datová centra, automatizaci procesů a „cloud computing".